نگاه نو

مقالات و دیدگاه های محمد کاظم انبارلویی

نگاه نو

مقالات و دیدگاه های محمد کاظم انبارلویی

نگاه نو
طبقه بندی موضوعی
بایگانی

دکتر فرشاد مومنی عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در چهارمین نشست جلسات "اقتصاد ایران در دوران دفاع مقدس" که با موضوع "تولید محوری" در دوران دفاع مقدس برگزار شد، نظام اجرایی کشور را در دوران دفاع مقدس "پاکترین دوران" یاد کرد. او که پنجشنبه گذشته در این نشست سخن می گفت به گزارش جماران نیوز مدیریت اقتصادی دوران دفاع مقدس را "شاهکار" توصیف کرد!


مومنی مختصات این شاهکار را به شرح زیر در سخنرانی خود ترسیم نمود:
- ایستادن دولت در برابر رانتخواران
- بالا بردن هزینه مفتخوارگی
- شفافیت نظام توزیع دلار و اطلاعات نفتی
- مبارزه با تجارت پول
- اجرای دقیق قانون عملیات بانکی بدون ربا
- از بین بردن رانت تجارت خارجی
- ایجاد ساختارهای نهادی اقتصاد تولیدمحور با شفافیت کامل
من نمیدانم این فهرست در دولت آقای موسوی کجا و کی و چطور در کارنامه اقتصادی وی ظهور داشته است. اما امام خمینی (ره) در سال دوم حیات دولت در پیام 22 بهمن سال 63 میفرمایند: "دولت چنانچه کرارا تذکر داده ام، بیشرکت ملت و توسعه بخش خصوصی جوشیده از طبقات محروم و همکاری با طبقات مختلف مردم، با شکست مواجه خواهد شد. کشاندن امور به سوی مالکیت دولت و کنار گذاشتن ملت، بیماری مهلکی است که باید از آن احتراز شود." (صحیفه امام، ج 19 ص 158)
از این تذکر امام(ره) معلوم میشود برای اولین بار نبوده و بارها به ایشان در مورد روند رویارویی با مشکلات اقتصادی، امام(ره) رهنمودهایی داشتند که رعایت نمیشده است. سند این عدم اعتنا را در بیانات معظم له در تاریخ 19 خرداد 65 می شود پیگیری کرد. آنجا که فرمودند: "مردم را در همه امور شرکت دهیم، دولت به تنهایی نمیتواند این بار بزرگی که الان به دوش ملت است، بردارد ... شرکت بدهند مردم را در همه امور... با شرکت اینها شما می توانید اداره کنید این کشور را. مردم را در همه امور شرکت بدهید، در تجارت شرکت بدهید، در همه امور شرکت بدهید." (صحیفه امام، ج 20 ص 56)
این بیان امام(ره) به عنوان یک شاهد صادق بر عملکرد اقتصادی دولت و رویکردهای آن نشان میدهد که نمیتوان مدیریت اقتصادی دوران مهندس موسوی را "شاهکار" توصیف کرد.
چرا که همانطور که امام پیش بینی فرموده بودند، بدون مشارکت مردم در اقتصاد، دولت با شکست مواجه شد و "طی نامهای با تشریح وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور خطاب به امام خمینی(ره) صراحتا خواستار تصمیم عاجل برای پایان دادن به جنگ شد." (حمید انصاری، قائم مقام موسسه تنظیم و نشر آثار امام، مصاحبه با ایسنا 10/7/93)
محسن رفیقدوست وزیر دفاع دولت موسوی هم مدعی بود: "وزرای طرفدار اقتصاد دولتی اصولا به جنگ معتقد نبودند." (9مهر 89، مصاحبه با روزنامه جوان) متاسفانه دولت موسوی پایهگذار کژرویهای زیادی در امر اقتصاد کشور بود و میتوان گفت این کژروی ها علیرغم اصلاح سیاست ها در برنامه پنجساله اول تا پنجم هنوز  اصلاح نشده و پایه  اصلی بسیاری از انحرافات و مشکلات اقتصادی کشور است. بنده نمی خواهم وارد این کژی ها شوم. آن را به عهده اقتصاددانان کشور از جمله آقای فرشاد مومنی می گذارم اما میخواهم روی یکی دو نکته که آقای مومنی به آن تکیه کردند و آن را مزیت دولت مهندس موسوی دانستند مطالبی عرض کنم و آن نکته شفافیت بود.
وی معتقد است ویژگی دوران آقای موسوی شفافیت نظام توزیع دلار و اطلاعات نفتی است و این ویژگی را با ذکر یک خاطره از مرحوم آقای عالینسب ذکر میکند که میگفت: "یکی از استدلالهایی که آن دوره مطرح بود، این بود که اعداد و ارقام مربوط به بازار جهانی نفت جزء شفافترین اطلاعات است، بنابراین جهان از آنچه بر ما میگذرد، مطلع است و این ما هستیم که در حالی که همه میدانند، تصمیم میگیریم جامعه خودمان را محروم کنیم یا بگذاریم آنها هم بدانند."
ببینیم آیا اطلاعات نفتی و نظام توزیع دلار و درآمدهای نفتی در دولت آقای موسوی شفاف بود؟
به نظر نگارنده که بیش از 10 سال است در مورد عدم شفافیت درآمدهای نفتی و گازی در بودجه دولتهای پس از انقلاب مطلب مینویسد این شفافیت ادعایی در دولت مهندس موسوی هم به شرح زیر وجود ندارد.
1- قرار بود وفق تبصره 38 قانون بودجه سال 58 که حاکم بر مناسبات مالی شرکت ملی نفت و خزانهداری کل بود فروش نفت "به هر صورت" به خزانه واریز شود. آیا در هشت سال دولت آقای موسوی این کار صورت گرفته است؟ به شهادت آقای بیژن زنگنه در مجلس شورای اسلامی هنگام تصویب بودجه سال 84 وقتی در برابر این سئوال قرار میگیرد که چرا شش میلیارد دلار درآمد نفت را وفق تبصره 38 قانون بودجه سال 58 به خزانه واریز نکرده است؟ میگوید ما در هیچ سالی این کار را نکردیم و به تبصره 38 به غیر از یکی دو سال اول انقلاب در هیچ سالی عمل نشده است.
مطابق این شهادت فروش نفت در داخل، فروش نفت به صورت سوآپ، فروش گاز طبیعی، فروش فرآوردههای نفتی صادراتی و ... در دوران آقای موسوی به خزانه واریز نشده است.
2- اگر بخواهیم این ادعا را محک بزنیم باید برویم سراغ تفریغ نفت در سالهای دفاع مقدس، ببینیم دیوان محاسبات که زیر نظر مجلس اداره میشود در خصوص شفافسازی عملکرد نفت چه گزارشی میدهد؟ مجلس در این دوران به ریاست جناب آقای هاشمی رفسنجانی اداره میشده است. کسی که تمام قد در دوران دفاع مقدس حامی مهندس موسوی بود. اما در گزارش تفریغ سالهای 61 تا 67 ما هیچ گزارهای در مورد تفریغ نفت که وفق اصل 55 قانون اساسی در اختیار مردم قرار بگیرد نداریم. نه تنها مردم حتی نمایندگان مردم هم از این گزارش خبری ندارند.
تنها گزارشی که از تفریغ نفت وجود دارد، مربوط به سال 83 میباشد که در 100 صفحه توسط هیئت عمومی دیوان محاسبات تهیه و اعضای هیئت به پای آن امضا گذاشتهاند. در این گزارش آمده است سال 83شش میلیارد دلار از فروش نفت خام به خزانه نرفته است. فروش گاز هم در خزانه دیده نشده است. فروش نفت نیز در داخل به خزانه واریز نشده است. در این گزارش اشاره به فساد در قراردادها از جمله قرارداد کرسنت شده است. اگر آقای مومنی بخواهد شفافیت در درآمدهای نفتی را اثبات کند باید مستند اصلی او گزارش تفریغ بودجه نفت در سالهای صدارت آقای موسوی باشد. آیا چنین مستندی را ایشان سراغ دارد؟
3- وفق قانون تاسیس وزارت نفت در 8 مهر 1358 و نیز ممتم آن در 29 خرداد 1359 و همچنین  قانون نفت مصوب سال 66، وزارت نفت موظف به تدوین  اساسنامه شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز و شرکت ملی پتروشیمی و ارائه آن به مجلس برای تصویب بوده است اما در هیچ یک از این سالها به این وظیفه عمل نکرد.
یکی از راههای شفافسازی درآمدهای نفتی این بود که از اساسنامه شرکت ملی نفت در زمان طاغوت خلاص شویم و به اساسنامه مصوب پس از انقلاب تکیه کنیم. این بنای کج در دوران مهندس موسوی گذاشته شد. دولتهای بعدی هم با تأسی به آن هرگز اقدام به این کار نکردند.
اگر آقای مومنی به شفافیت نظام توزیع و تخصیص دلارهای نفتی به عنوان یک امر خارقالعاده در دولت موسوی اشاره میکنند، نباید به این مسئله اشاره کنند که اصل "درآمد" نفت و گاز در آن دوران چقدر بوده که آن را در مسیر شفافیت "هزینه" قرار میدادند؟!
فقط با نگاهی به جدول درآمدهای دولت در قانون بودجه سالهای 61 تا 66 معلوم میشود "نفت و گاز" به عنوان یک سرفصل درآمدی تا سال 63 در بودجه کل کشور دیده میشود اما از سال 64 تا پایان دوره دولت آقای موسوی فقط سرفصل "نفت" دیده میشود. آقای مومنی میتوانند توضیح دهند چرا درآمد گاز اعم از صادرات و یا مصرف داخل از سرفصل درآمدهای دولت حذف شد؟ اگر کسی بخواهد درآمدهای گازی کشور را در این سالها وفق تبصره 38 قانون بودجه سال 58 و اصل 53 قانون اساسی و قانون نفت مصوب سال 60 پیگیری کند باید به کدام سرفصل از درآمدهای بودجه این سالها مراجعه کند؟
4- آقای مومنی در رهنمودهای خود در این سخنرانی اشاره می کنند راه نجات کشور تکرار تجربه شفاف سازی دولت مهندس موسوی است. آیا اکنون پس از گذشت 26 سال از پایان جنگ می توانند نسخه ای از گزارش اقتصادی که آقای مهندس موسوی به امام (ره) دادند که قطعنامه 598 را بپذیرد از باب شفاف سازی در اختیار حداقل نخبگان و صاحبنظران اقتصادی قرار دهند تا معلوم شود وضعیت اقتصادی آن روز چقدر به جنگ و چقدر به سیاستهای غلط اقتصادی دولت برمی گردد.
5- سخنان آقای مومنی نوعی بزک کردن چهره موسوی به عنوان یکی از سران فتنه 88 است. اگر آقای مومنی واقعا مدعی شفافسازی در آن دوران هستند باید به این سئوال کلیدی هم پاسخ دهند که مناقشات مالی ایران وآمریکا در آن دوران به کجا انجامید؟ میلیاردها دلار اسلحه در زمان شاه از آمریکاییها خریداری شده بود. مطابق قرارداد الجزایر باید آمریکاییها یا پول این سلاحها یاخود سلاحها را به ما تحویل میدادند (دعوای B61 و FMS). آمریکاییها هیچکدام از این کارها را نکردند. هزینه انبارداری آن را هم از ما گرفتند. ماجرای سقوط هواپیمای مسافربری ایران در خلیج فارس و جنایات آمریکاییها درشهادت مسافران مظلوم این هواپیما چگونه در معاونت حقوقی نخستوزیری حل و فصل شد؟ آیا پس از 26 سال نمیخواهند راجع به هزینه مفتخوارگی آمریکایی ها در آن دوران شفاف سازی کنند. که چگونه با الحاقیه ها به بیانیه الجزایر هم در آن دوران و هم پس از آن این مفتخوارگیت داوم یافت و چگونه میتوان از آن دوران به عنوان "پاکترین" یاد کرد؟!

پایان


*ضمن تشکر از دوستانی که مطلب بالا را در سایت مشرق مطالعه نموده اند بخشی از کامنت های افراد را در مورد این مطلب از سایت مشرق در زیر ملاحظه می فرمایید:


*میرحسین موسوی و دوستانش با کوپنی کردن اقتصاد ایران و بنام عدالت ثروت مردم را مصادره کردند و فرصت سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی در ایران را از بین بردند.


*ملت ایران اگر تمام هیکلشان را از زمان تولد تا آخر عمر جمع کنند یک تاری موی کفایت آقای موسوی نمی شود


*چیزی که واضح است اینه که وضع اقتصادی مردم در
درآن روزگار با تمام سختی های جنگ بهتر از الان هست .امروز امنیت معیشتی مردم کاملا ازبین رفته
یادباد آن روزگاران یادباد


*احمدی نژاد هم میخواست ثروت مردم را به خودشون بازگرداند اما اینکاره نبود..


*در زمان جنگ کار دست دولت نبود بلکه بسیج و سپاه و کمیته و ارتش و ستاد بسیج اقتصادی و شورای عالی دفاع و هزار هزار ارگان دست به دست هم دادند الان هم جنگ شود ایرانیان همین هستند ربطی به میرحسین هم نداره.
لعنت بر عوامل.... که این بیچاره را ابزار کردند و خواستند از ملت انتقام بگیرند و گرفتند


*میشه بفرمایید تو بحبوحه جنگ بخش خصوصی میخاست چیکار کنه.
بخش خصوصی که بدنبال منافع و سود خودشه. بعد به الفرض اونموقع به بخش خصوصی هم بها میدادن اونوقت منافع بخش خصوصی تیر ترکش بود دیگه.!!!!


*چرت و پرت است که فکر کنیم میرحسین اهل جهاد و جنگ بوده باشد،
او فقط نخست وزیر زمان جنگ بود نه یک رزمنده و اهل جهاد و جنگ.
او مردی ساده لوح بود که در بازی .... افتاد و خود و سابقه خود را زیر سوال برد .
متاسفم


*کسانی که وضعیت اقتصادی دولت موسوی را زیر سوال می برند فراموش کرده اند که کشور در شرایط بسیار بحرانی ناشی از جنگ بوده است و ر شرایط بحرانی مدیریت بحران ایجاب می کند برخی تصمیمات که در شرایط عادی مناسب تلقی نمی گردد اتخاذ گردد.پس لطفا منصفانه تر قضاوت کنید !


*فرمانبر رفسنجانی بود


*مرگ بر میر یزید خائن که همه جوره به کشور خیانت کرد


*میرحسین اگر نابغه اقتصادی هم باشه به دلیل اعمال جاهلانه اش جایی در تصمیم سازی ها نخواهد داشت


*او یک دیکتاتور بالقوه است و دیگر هیچ.... به هر قیمتی میخواست قدرت رو بدست بیاره. حتی با اردوکشی خیابانی و تهمت زدن به منتخب ملت...


*خدماتی که در اوائل انقلاب به مردم میشد همه توسط جهاد سازندگی و ارگان های انقلابی صورت میگرفت که ربطی به میرحسین موسوی و کابینه اش نداشت. بعد هم که جهاد سازندگی منحل شد.


*لعن علی عدوک یا علی میر یزید و کروبی و خاتمی...


*در دوره میرحسین موسوی به بخش خصوصی ظلم بسیار شد و با کسانیکه صاحب سرمایه بودند بدترین رفتار را انجام میدادند بطوریکه کسانیکه صاحب سرمایه بودند یا از کشور فرار میکردند و یا همواره در هراس بودند که اموالشان مصادره شود.حتی کسانی بودند که کارگران بخش خصوصی را تحریک میکردند تا از آب گل آلود ماهی بگیرند چون دوت با شعارهای به ظاهر عدالت طلبانه از کارگران حمایت میکرد.


*من بیاد ندارم که میرحسین موسوی در طول جنگ به اهواز آمده باشد و با مردم همدردی کند.او حتی پس از پایان جنگ هم به خوزستان نیامد.کسیکه خودش را نخست وزیر دوره دفاع مقدس میداند در اهواز و شهرهای جنگ زده و حتی بین مردم جنگ زده که به شهرهای دیگه مهاجرت کرده بودند حظور نیافت.البته ایشان یکی دو بار در پشت جبهه بصورت محدود حضور پیدا کرد.اما از نخست وزیر مملکت بیشتر از این انتظار میرفت.


*تو یادت نمیاد دلیل نمیشه که نباشهو اتفاقا من خوبم یادم میاد که اومد چون هنوز مصاحبه اش هم توی آرشیو صدا و سیما وجود داره البته اگه تا الان امثال تو نابودش نکرده باشن


*در دوره میرحسین موسوی بود که دلار با چند نرخ عرضه میشد که این خود باعث بزرگترین فسادها و رانت ها شده بود.


*الان هم رای مردم را با چند نرخ حساب میکنه : یکی رایی که به او داده بودند باقیمت بالا و دیگری رای بالایی که به رقیبش داده بودند با قیمت صفر ....


*اگر تندروی های میرحسین و کابینه اش نبود دولت سازندگی هم به آنصورت شکل نمیگرفت.همه ما بخاطر داریم که چپ ها در اواخر دولتشان مورد تنفر و انزجار مردم بودند.


*ببین برادر به استناد فرمایش حضرت امام و حضرت آقا ملاک فعل حال افراد است . میر حسین و یا هرکسی دیگه باید دید که الان چگونه هستند آیا همگام با اصول و ارزشهای نظام و رهبر فرزانه و مدبر و شجاع هستند و یا آب به آسیاب دشمنان اسلام و ایران عزیز می ریزند . این باید ملاک بررسی باشد


*به قول غرضی این آقای مدعی نخست وزیر جنگ ! هنگام جنگ به سوراخ خزیده بود...


*هرکسی نقاط مثبت ومنفی دارد هیچ کس معصوم نیست نه تنها موسوی بلکه رضاشاه و محمد رضا شاه هم نقاط مثبت داشتند و خدماتی برای کشور انجام دادندو کسی که اولاد پیامبر راناسزا می گوید نه مسلمان است نه شیعه ونه ولایی بلکه کاسب ونان خور فتنه است .


*میرحسین از سال 68 تا 88 هیج ارتباطی با مردم نداشت و درباره هیچ موضوعی موضع گیری نکردوایشان را برای روز مبادا در آب نمک گذاشتند اما درست در زمانیکه میخواستند ایشان را به ملت ایران قالب کنند میرحیسن بوی گندش بلند شد.بد رودستی خوردند.


*کسانیکه از وضعیت اقتصادی زمان میرحسین دفاع میکنند مصاحبه عزت الله سحابی با یکی از نشریات معتبر درباره رفتارهای اقتصادی میرحسین و کابینه اش را در هه 60 بخوانند.این مصاحبه در بهار 88 و پیش از انتخابات با همشهری یا ایران انجام شد.ایکاش مشرق این مصاحبه را منتشر کند.


*بسمه تعالی
با سلام وتحیت االان که این آقای میر حسین موسوی اخ شده است نبایستی اقدامات سنجیده دولت ایشان را دوران جنگ نادیده انگاشت یادتان باشد حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه کسانی که در دولت ایشان سنگ اندازی می کردند فرمودند: شما عرضه اداره یک نانوایی را ندارید. ولاتبخسوا الناس اشیائهم قدری انصاف داشته باشید.


*اقایون لطفا صبور باشید وباکمی تامل وواقع بینی ومطالعه موضوعات رارصدکنید. فقط اینو بگم اقای موسوی دچار توهمی شد که قبلا مقاله انرا نگاشته بودند باعنوان توهم قدرت. بهتر بود ایشان با عنوان زیبایی که امام (س)باو داده بودن درخاطره ها میماند


*گزینش های دولت میرحسین موسوی از نکیر و منکر هم بدتر بود.چه افرادی که بیگناه و فقط بخاطر مسائل شخصی توسط دولت میرحسین رد صلاحیت نشدند و از تحصیل در دانشگاه و کار بازماندند.


*خواندن بعضی از پیام ها آدم را به این فکر می اندازد که مردم ما فراموش کار و نان به نرخ روز خور و سیاست باز و منفعت طلبند .همه ی این ادعاهایی که بر ضد میر حسین می شود تا قبل از سال 88 اصلا در فضای سیاسی کشور نبود و بعد از خطای سیاسی میرحسین در سال 88 این مسایل بیان شد که نشان دهنده ی بی اطلاعی و بی انصافی گویندگانش است .آقایان بی انصاف بدانید که بی انصافی گریبان خود شما را هم خواهد گرفت پس در حق کسی بی انصافی نکنید . در شرایط جنگ تمام عیار و یک سال بعد از انقلاب در کشوری که هیچ کارخانه ی بزرگی به جز یک خودرو سازی و یک کارخانه ذوب آهن نداشته صحبت از ضعف اقتصادی دولت بیشتر به اراجیف می ماند و ایرادات بنی اسرائیلی را به یاد می آورد. خدمات دولت میرحسین یک طرف و مسایل سال 88 هم یک طرف . هر کدام را در جای خود بررسی کنید .نه اینکه به خاطر خطای امروزش کارهای دیروزش را تخطئه کنید.

*این ملعون هیچ خدمتی نداشته ، اگر هم تا کنون به آن پرداخته نمی شد به این خاطر بود که شرایط و مقتضیات نقد گذشته بود .

*سلام. ایکاش یکبار موضوع اساسنامه شرکت نفت فارق از اصلاح طلب و اصولگرا در مجلس پیگیری شود!
راستی، هیچ می دانید روند فروش و دریافت پول نفت همان است که قبلا بود!؟ و برای همین وزرا زیر بار تهیه ی اساسنامه نمی روند!؟
می دانید که همین الان درآمد نفت با مدیران این شرکت بصورت پنجاه-پنجاه تقسیم می شود!؟ و فقط نصف آن به خزانه ریخته می شود!؟
وزارت نفت تافته ی جدابافته است!؟ چرا نباید کل درآمدهایش به خزانه واریز شده، و سپس معادل صورتحسابهای هزینه، بودجه دریافت کند!؟؟؟؟؟؟

مشرق محترم، اگر حق طلبی، به بحث بگذار!

*به قول اقاس رفسق دوست، علت موفقیت اقتصاد در جنگ، مردم بودند نه مسئولین دولت. اینقدر دعوا نکنید.
در ضمن، مرگ بر وطن فروش خائن.

*شهدا رفتن کسانی که لیاقت شهید شدن رو نداشتن و ناخالصی داشتن ماندن

*من رساله ى دکترایم را درباب اقتصاد سیاسى ج.ا.ایران و با توجه به عدالت اجتماعى نوشته ام.شش سال برروى ان کار کردم و البته دولت فخیمه احمدى نژاد علاوه بر چند ترم تعلیق و درخواست اخراج از دانشگاه تهران شرایط تحقیقى را بر من حرام کرد.با این همه حاضرم مستدل جواب این اقاى انبارلویى را بدهم که دوران حیات امام که شامل دولت موسوى مى شود از هر حیث بر دوران هاى بعدى خاصه دوران ویرانگر هاشمى و احمدى نژاد برترى داشته است.اما دو نکته مهم لازم ذکر است؛اول اینکه مزایاى دوران موسوى صرفا در نوع مدیریت ایشان خلاصه نمى شود بلکه فداکارى و شور انقلابى مردم و مسىولین همراه رهبرى کاریزماتیک امام نقش بسیار مهمترى دارند. دوم اینکه بخشى از بزرگى دوران موسوى ناشى از فضاحت هاى چپاولگرایانه دوران هاى بعدى خاصه هاشمى و احمدى نژاد (این دو قطب ظاهرا متضاد که در چپاول و نابودى مملکت وحدت مى یابند) است. در ضمن جناح انبارلویى که همان سوداگران بازارى در قالب هیات موتلفه است از ابتدا مطلقا با موسوى و سیاست هاى عدالت اجتماعى دشمنى داشتند که فارغ از خوب و بد موسوى و خدمات موتلفه به انقلاب و امام و نظام، شکى نیست که سیاست هاى موتلفه و کردارهاى اقتصادى و سیاسى موتلفه از اساسى ترین علل و عوامل چپاول جامعه و عدم توسعه ى اقتصادى امروز ما است.مى توانم به این شخص علمى نشان دهم که هرگاه دوران جنگ به شیوه دلخواه موتلفه اداره میشد انقلاب و نظام از دست مى رفت زیرا رهیافت سوداگرایانه موتلفه متعلق به اروپاى سیصد سال پیش است و نه الان! و متاسفانه اینها فکر مى کنند این دقیقا مترادف سرمایه دارى است! همانطور که سردار سازندگى [که برخى بعدها به وى لقب سردار چاپندگى دادند] و یاران فکرى اش(!!!!!!) نىولیبرالیسم درنده را با اقتدارگرایى شبه سلطانى/بوراکراتیک ممزوج نموده و تصور مى فرمودند این همان سیاست درهاى باز!!!است.که خوب البته یه جورایى همان میشد منتهى به معنى درهاى باز براى چپاول...

*تازمانی که ماهیت اصلی موسوی روشن نبود،اکثرنیروهای انقلابی اورابه چشم نخست وزیردوران جنگ میشناختندوفکرمیکردنددلسوز انقلاب است!قبرمنافقین فتنه زمانی کنده شدکه به اشوبگران روزعاشورالقب مردمان خداجودادند!برای پیروزی انقلاب خون بهترین جوانان مملکت ریخته شده وقرارنیست به همین سادگی تحویل چهارنفربچه سوسول ترسوبدهیم!خلاصه اینکه هرکسی درهرلباس ومقامی به خون شهداخیانت کرد،خداوندچنان پس کله اش کوبیدکه بینایی اش راازدست دادورسوای عالم شد!

*آقای موسوی سال 88 اشتباه بزرگی را مرتکب شد شاید اگر 4 سال سکوت میکرد الان رئیس جمهور بود.
اما درست نیست سابقه ی ایشان رو هم سیاه کنید بی انصاف نباشید اون قبل از این اتفاقات آدم شایسته ای بوده و خدمت کرده. دوستان از سر هوای نفس حرف نزنید.

*موسوی اگه سال 88 شکست رو قبول میکرد الان رئیس جمهور بود ولی از بس ابله و ساده لوح بود گول برخی منافقین رو خورد و بیراهه رفت.

*اوضاع خوب اقتصادی مردم در زمان بحرانی چون جنگ تحمیلی مدیون تفکرات اقتصادی بزرگانی چون مرحوم عالی نسب هست
تفکرات اقتصادی نشات گرفته از شعار دلار چی هست و تحریم ها تکه کاغذ بی ارزش هستند و اونایی که خاوری ها و زنجانی ها و ... پرورش دادن باعث و بانی فقر و فلاکت عامه مردم هستن

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی